Szkolny konkurs pieśni patriotycznej   

pt.: „O mój rozmarynie” 

    Tradycją SP nr 15 w Białymstoku stało się organizowanie szkolnego konkursu pieśni patriotycznej pt.:„O mój rozmarynie”

Konkurs ten odbył się po raz pierwszy w 2003r., a w roku 2006 odbyła się jego III edycja.

Organizatorem tego konkursu jest nauczycielka muzyki – p. Ewa Kaczyńska, przy małej współpracy Samorządu Uczniowskiego.

 

Pani Ewa Kaczyńska opracowała:

- regulamin konkursu

- wybrała i posegregowała w odpowiednie kategorie pieśni patriotyczne

- przygotowała uczniów wszystkich klas IV, V i VI do zaprezentowania swoich

  pieśni

- przygotowała do konkursu odpowiednia dekorację

 

Pieśni patriotyczne należą do tej grupy pieśni, które stają się coraz bardziej „historią”, szczególnie dla kolejnego pokolenia Polaków. Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez zabawę ocalić je od zapomnienia 

i sprawić, by stały się łącznikiem między tradycją a teraźniejszością.  

Cel główny konkursu to ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych

 i uczczenie kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Cele szczegółowe, jakie przyświecały konkursowi to: 

- popularyzowanie wśród uczniów szkoły podstawowej pieśni związanych

  z odzyskaniem przez Polskę niepodległości

- zainteresowanie dzieci pieśniami patriotycznymi

- integracja klas poprzez „zdrową” rywalizację. 

 

Zasady konkursu są następujące: 

-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI

-  uczniowie każdej klasy przygotowują pod kierunkiem nauczyciela muzyki  

   jedną pieśń patriotyczną, którą wykonują zbiorowo

-  losowanie pieśni odbywa się miesiąc wcześniej, a jej wokalne dopracowanie

   pod względem intonacyjnym czy rytmicznym ma miejsce na lekcjach

   muzyki (po zrealizowaniu zaplanowanego tematu lekcji)

-  podczas konkursu nauczyciel akompaniuje wszystkim uczestnikom na

   instrumencie – keyboard, pianino

-  dyplom uczestnictwa otrzymują wszystkie klasy

-  zdobywcy pierwszych miejsc nagrodzeni zostają oceną cząstkową -  celującą

   z przedmiotu muzyka.

 

Komisja konkursowa oceniając występy dzieci brała pod uwagę: 

- znajomość tekstu

- znajomość melodii

- muzykalność i walory głosowe

- postawę i ogólne wrażenie artystyczne podczas wykonywania pieśni

- pieśni były oceniane w trzech kategoriach – klasy IV, V i VI

 

Lista wybranych pieśni i umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach: 

1.     kategoria pieśni dla klas IV – „Raduje się serce” 

                                                     „Wojenko, wojenko”

                                                     „Przybyli ułani podokienno”

                                                     „Ułani, ułani”

                                                     „O mój rozmarynie” 

2.     kategoria pieśni dla klas V – „Piechota”

                                                    „ Deszcz jesienny, deszcz”

                                                    „ Serce w plecaku”

                                                    „Pierwsza brygada”

                                                    „Oka” 

3.     kategoria pieśni dla klas VI – „Leśni”

                                                     „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”

                                                     „Rozszumiały się wierzby”

                                                     „Marsz pierwszego korpusu”

                                                     „Morze, nasze morze”. 

 

Co roku wprowadzam do konkursu coraz inne typy pieśni. Podstawę stanowią pieśni legionowe, ale oprócz nich są również pieśni partyzanckie i powstańcze.  By przybliżyć dzieciom historię ich powstawania, napisałam krótkie wprowadzenie, przedstawiające okoliczności, w jakich były tworzone. Przygotowałam również odpowiednią dekorację sali. 

Konkurs pieśni patriotycznej , powstańczej oraz piosenki żołnierskiej

 

Dzieje oręża polskiego, jego zwycięstw i klęsk są tematyką pieśni żołnierskich, powstańczych, partyzanckich.

Najważniejszą dla każdego Polaka i otoczoną największym szacunkiem pieśnią jest hymn narodowy – „Mazurek Dąbrowskiego”.

Pieśń ta powstała we Włoszech w 1797 r. Autorem tekstu do ludowej melodii mazura jest Józef Wybicki, który napisał tę pieśń dla żołnierzy walczących na ziemi włoskiej pod dowództwem generała Henryka Dąbrowskiego. Początkowo nosiła ona tytuł  „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”.

Mazurek zrobił oszałamiającą karierę . Jeszcze Polska nie zginęła - śpiewali cicho w swoich domach Polacy mieszkający w zaborze ruskim, pruskim, czy austriackim, ponieważ była to melodia zakazana. Droga sercu była również  Polakom mieszkający w innych częściach Europy i emigrantom w Ameryce.

Z chwilą wybuchu Powstania Listopadowego w 1830 r., Mazurek stał się powszechnie uznanym hymnem narodu, towarzyszył Polakom w chwilach tragicznych i wielkich, także w walce o wolność i niepodległość. W 1927 r. oficjalnie został uznany za hymn państwowy i otrzymał nazwę „Mazurek Dąbrowskiego”. Z szacunku dla hymnu śpiewa się go stojąc, w pozycji na baczność.

 

Obok hymnu narodowego,  „Rota” należy do pieśni, które w szczególny sposób jednoczą naród i wyrażają patriotyczne uczucia społeczeństwa polskiego. Tekst autorstwa poetki Marii Konopnickiej jest protestem przeciwko germanizacji narodu polskiego. Muzykę do wiersza ułożył Feliks Nowowiejski.

„Rotę” śpiewali legioniści Piłsudskiego, żołnierze podczas I i II wojny światowej, towarzyszyła i towarzyszy Polakom  w dążeniu do prawdy i demokracji.

Pieśni legionowe śpiewane były w latach Wielkiej Wojny Narodów 1914 – 1918 przez legiony i inne formacje wojskowe. Autorów słów i melodii wielu z tych piosenek nie znamy. Wszystkie były chętnie śpiewane także przez Wojsko Polskie do czasu II wojny światowej. Najpopularniejszą pieśnią Legionów Polskich była: „Pierwsza Kadrowa”. Inne pieśni, które cieszyły się dużą popularnością to: „Przybyli ułani pod okienko”, „Ułani ,ułani”, „Piechota”, „Pierwsza Brygada”, która stała się nieoficjalnym hymnem Wojska Polskiego.

Ważnym okresem naszych polskich losów było Powstanie Warszawskie. Trwało zaledwie 73 dni, lecz pozostawiło po sobie podziw i szacunek oraz wiele piosenek, które także były orężem w walce. W pierwszych dniach powstania narodziła się na Woli (jedna z dzielnic Warszawy) wśród chłopców batalionu pod nazwą „Parasol”, piosenka „Pałacyk Michlaa jedną z najpopularniejszych pieśni żołnierskich podczas powstania była pieśń „Warszawskie dzieci”.

W Powstaniu Warszawskim oprócz żołnierzy sporą grupę stanowili młodzi chłopcy, można powiedzieć, że były to jeszcze dzieci. Wprawdzie nie walczyli oni na pierwszej linii, ale wędrowali od piwnicy do piwnicy, od barykady do barykady i w chwilach, gdy nie padały pociski śpiewali ku pokrzepieniu serc, na prowizorycznie ustawionych estradach, piosenki Polski podziemnej.

Czymś w rodzaju hymnem podziemnego harcerstwa staje się piosenka Hej, chłopcy bagnet na broń”. Jej autorka – Krystyna Krahelska, pseudonim „Danuta”, pozowała znanej rzeźbiarce w tworzeniu pomnika warszawskiej Syreny.

W walce przeciw hitlerowskim okupantom brali udział również partyzanci. Pochowani w lasach, w chwilach między bitwami układali i śpiewali piosenki.

Śpiewane przez nas dziś piosenki należą do historii, ale chcemy teraz  przywrócić im blask i ocalić od zapomnienia.

 

 

 

IV edycja szkolnego konkursu pieśni patriotycznej odbyła się w Szkole Podstawowej nr 15 w Białymstoku dn. 30.11.2006 r.

Oto wyniki:

IV A - III MIEJSCE V A - II MIEJSCE

VI A - II MIEJSCE

IV B - II MIEJSCE V B - I MIEJSCE VI B - IV MIEJSCE
IV C - IV MIEJSCE V C - III MIEJSCE VI C - I MIEJSCE
IV D - I MIEJSCE V D - IV MIEJSCE

VI D - IV MIEJSCE

    VI E - III MIEJSCE

Uczniowie tych klas, którzy brali udział w konkursie zostali nagrodzeni

oceną cząstkową z muzyki – celującą.

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy uczestnictwa.

 

Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

Życzymy sukcesów w roku następnym.

KLASA IV A

KLASA IV B

KLASA IV C

KLASA IV D

KLASA V A

KLASA V B

KLASA V C

KLASA V D

KLASA VI A (są tu same dziewczęta;

chłopcy w tym czasie byli na zawodach sportowych)

KLASA VI B

KLASA VI C

KLASA VI D

KLASA VI E

Komisja konkursowa - obok osoby prowadzące:

Zuzanna Danowska i Szymon Wasiljew

POWRÓT